Перевірити домен: www.  

.lt.ua .volyn.ua .lutsk.ua .edu.ua
.com.ua .net.ua .gov.ua .in.ua
  • Правила домену .volyn.ua, .lutsk.ua, .lt.ua - http://nic.lutsk.ua/pravyla.html
  • Правила домену .UA - .DOC .PDF
  • Договір на надання послуг (юридична особа) - .DOC
  • Договір на надання послуг (фізична особа) - .DOC
  • Регламент реєстрації доменних імен  hostmaster.ua/policy/2ld.ua/


     Публічний договір на надання послуг

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Даний документ є офіційною пропозицією (публічною офертою) підприємця Мельнечук  (надалі іменується «Виконавець») і містить всі істотні умови надання послуг (ст. ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України).

Відповідно до п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України (ЦКУ) в разі ухвалення викладених нижче умов і оплати послуг юридична або фізична особа, яка провадить таким чином акцепт цієї оферти, стає ЗАМОВНИКОМ.

Цей Договір може бути укладений одним із таких способів:
        
а) Шляхом його підписання уповноваженими представниками Замовника і Виконавця;
        
б) Шляхом реєстрації Замовника на web-сервері Виконавця за адресою http://name.lutsk.ua (далі - «веб-сайт Виконавця») відповідно до інструкцій на веб-сайті Виконавця (далі - «Інструкції Виконавця»), присвоєння номера Договору (у випадку, якщо клієнтові не присвоєно номер договору, номером договору виступає облікове ім'я клієнта - далі «логін») і подальшої оплати Замовником рахунку, виставленого за допомогою web-інтерфейсу Виконавця, з дотриманням всіх умов, зазначених у Договорі. Замовник несе відповідальність за достовірність зазначеної інформації при реєстрації.

Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у випадку, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку Виконавцю своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору, а також протягом наступних п'яти років після закінчення його дії. Знищення персональних даних є підставою для розірвання договору і виконується на підставі письмового (паперового) заяви клієнта. У такому випадку, договір розривається з дати, зазначеної у відповідному повідомленні Виконавця. Крім цього, укладенням цього Договору, Замовник підтверджує, що він повідомлений (без додаткового повідомлення) про права, встановлених Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних, а також про те, що його персональні дані передаються підприємсцю Мельничук з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Замовник також погоджується з тим, що Виконавець має право надавати доступ і передавати його персональні дані третім особам без будь-яких додаткових повідомлень Замовника, не змінюючи при цьому мети обробки персональних даних (наприклад, при реєстрації доменного імені). Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

ПРЕДМЕТ УГОДИ
1.1. Виконавець надає, а Замовник оплачує наступні Послуги:
- реєстрація доменного імені:
- технічна підтримка та супровід доменного імені.
         
2. ПОРЯДОК ОПЛАТИ ПОСЛУГ

2.1. Оплата Послуг за розрахунковий період здійснюється у національній валюті України у формі передоплати, не пізніше 3 (трьох) днів з моменту виставлення рахунку.

2.2 У випадку, якщо Замовник не сплатить рахунок протягом 3 (трьох) днів з моменту його пред’явлення  до сплати, надання Послуги буде припинено (блоковано) до моменту сплати рахунку.

2.3. У випадку прострочення оплати більш ніж на 6 (шість) календарних днів з моменту блокування Послуги (п. 2.3.), Виконавець має право розірвати даний Договір в односторонньому порядку, про що повідомляє Замовника електронним листом.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН.

3.1 За цим Договором Замовник:
- зобов'язується надати Виконавцю всю необхідну для делегування та підтримки обраного доменного імені інформацію (електронною, звичайною поштою або факсом) згідно вимог чинних Правил обраного домену;
 - зобов'язується надати Виконавцю hostname та IP первинного і вторинного сервера доменних імен (якщо Замовник не використовує чи не бажає використовувати сервери Виконавця), які забезпечують технічну працездатність доменного імені (дані сервери на час надання інформації мають існувати та бути відповідно сконфігурованим для підтримки первинної і вторинної зони вищезазначеного доменного імені);
 - зобов'язується своєчасно та в повному обсязі, на умовах та в порядку, передбачених п.2 цієї Угоди, оплачувати послуги Виконавця;
 - зобов'язується надати Виконавцю повну, правдиву та точну інформацію про себе, зокрема контактну інформацію, своєчасно повідомляти Виконавцю про будь-які зміни цієї інформації з метою збереження її повноти, правдивості та точності протягом всього терміну дії цього Договору.
 - розуміє, що вся надана ним Виконавцю метою делегування доменного імені інформація буде постійно зберігатись в реєстраційній базі домену .UA або в базі http://www.nic.lutsk.ua/whois.php, а її актуальний стан буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;
- офіційно стверджує, що йому відома та зрозуміла мета збору, зберігання і публікації інформації, яка надається ним Виконавцю та необхідна для забезпечення процесу делегування доменного імені. Замовник знає та погоджується з тим, що актуальний стан такої інформації буде публічно доступним в реальному часі через WHOIS або подібний сервіс;

3.2 За цією Угодою Виконавець зобов'язується:
- надати Замовнику наступний комплекс послуг з делегування та технічного супроводу обраного доменного імені, а саме:
- створити первинну та вторинну зону протягом 1 робочої доби після проведення оплати згідно п.2 цієї Угоди;
- якщо Замовник не використовує чи не бажає використовувати сервери Виконавця, перевірити створену Замовником первинну та вторинну зону протягом 1 робочої доби з дня надання Замовником інформації про створення зон та після проведення оплати згідно п.2 цієї Угоди;
- оформити та надіслати заявку на делегування обраного доменного імені адміністратору відповідної доменної зони (терміни реєстрації обраного доменного імені адміністратором відповідної доменної зони складає від 1 до 5 діб і залежить від роботи адміністратора конкретної зони);
- у разі непрацездатності чи недоступності при перевірці створенних Замовником зон, зобов'язується повідомити Замовника про це.
- вносити зміни в інформацію про доменне ім'я в базі доменних імен WHOIS на вимогу Замовника протягом 1 робочої доби, якщо така зміна не суперечить чинним правилам відповідної доменної зони;
- надавати Замовнику необхідний технічний та консультаційний супровід з питань, пов'язаних з делегуванням та функціонуванням обраного Замовником доменного імені, надісланих за адресою електронної пошти Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1 Виконавець не несе відповідальності перед Замовником чи третьою стороною за будь-які затримки, переривання, збитки чи втрати, що відбуваються:
- за несправності обладнання, яке не належить Виконавцю, але є складовою частиною мережі;
- через недостатню якість роботи ліній зв'язку, наданих іншими установами;
- в наслідок обставин непереборної сили в загальноприйнятому розумінні;

4.2. Недодержання Замовником істотних умов, передбачених чинними Правилами обраного домену, є грубим порушенням істотних умов договору і є підставою для розірвання договору за ініціативою Виконавця та відміни адміністратором доменної зони делегування Замовнику доменного імені.

4.3. Виконавець залишає за собою право призупинити обслуговування Замовника або розірвати Угоду в безумовному порядку в наступних випадках:
- порушення Замовником чинних Правил обраного домену;
- порушення Замовником чинних норм користування мережею Інтернет;
- несплата або несвоєчасна оплата послуг Виконавця.

4.4. Виконавець не несе відповідальності за неправомірні дії Замовника, що пов'язані з порушенням прав інтелектуальної власності, використанням обраного доменного імені для розсилання спаму та ін.

4.5. Виконавець має право відмовити Замовнику у реєстрації будь-якого доменного імені або відмінити вже зареєстроване доменне ім'я, якщо: доменне ім'я містить слова ненормативної лексики, використовується при спамі або при аморальній чи протизаконній діяльності та ін. Сплачені кошти у такому випадку не повертаються, а можуть бути переведені на інший вид послуг (делегування іншого доменного імені, тощо) відповідно до діючих розцінок.

5. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

5.1. Всі суперечки і розбіжності, які виникають в результаті виконання даного Договору, Сторони вирішують шляхом переговорів.

5.2. У випадку неможливості досягнення згоди між сторонами суперечка розглядається в господарському суді за місцем находження відповідача.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Жодна із сторін не несе відповідальності за невиконання або незадовільне виконання даного Договору, якщо це викликано дією обставин непоборної сили, про які сторони не могли завчасно знати, або не могли їх передбачити.

6.2. До таких обставин відносяться: пожежі, повені, землетруси, смерчі, урагани, зсуви, грязьові потоки, снігові лавини, інші природні катаклізми, війни, революції, державні перевороти, страйки, диверсійні й терористичні акти, крадіжки, аварії на транспорті, в системах енергозабезпечення і зв’язку, зміна законодавства, дії державних органів та їх посадових осіб.

6.3. Сторона, якій стало відомо про настання чи наближення таких обставин, терміново повідомляє про це другу сторону.

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

7.1. Договір укладається терміном на один рік і автоматично продовжується на наступний рік, за умови відсутності взаємних претензій та авансової проплати Замовником послуг згідно п.2.

7.2. Даний Договір може бути розірваний за таких умов:
- за бажанням однієї із сторін casino, про що інша сторона повинна бути повідомлена не менше ніж за 10 днів;
- по взаємній згоді сторін;
- Замовник може розірвати Договір із Виконавцем та укласти договір із іншим реєстратором без відміни делегування обраного доменного імені. У такому випадку Замовник має попередити Виконавця про такий намір не менше як за 10 днів електронною, звичайною поштою або факсом.

7.3. Розірвання даного Договору не звільняє сторін від відповідальності за невиконання або незадовільне виконання умов даного Договору. 

ВАЖЛИВО: Для укладення договору в паперовому вигляді вам необхідно звернутися в службу підтримки. При запиті паперового договору, будь ласка, повідомте всі реквізити компанії, а також прикріпіть скан-копії основних документів, таких як свідоцтво про реєстрацію, свідоцтво платника ПДВ та ін.